ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานขุดลอกคลองและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดพิษณุโลก และการจัดทำระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ (ส่วนงานระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะจ้างงานขุดลอกคลองและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์เรียนรู้(19ก.ค.65)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *